airasia Super App telah bekerjasama dengan lebih daripada 50 kumpulan hotel utama dari Malaysia, Thailand, Indonesia serta Filipina untuk membantu mengukuhkan kedudukan aplikasi itu sebagai salahs atu platform perjalanan dan gaya hidup dalam talian yang paling pesat berkembang di rantai ini. Capital A Bhd, syarikat induk AirAsia Aviation Group berkata perkongsian itu akan membolehkan aplikasi …

Airasia Super App Jalin Kerjasama dengan 50 Kumpulan Perhotelan Serantau test